EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL: MARCOS DE REFERENCIA: SECTOR FORESTAL. CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN. RESOLUCIÓN Nº 129/11 ANEXO IV.

Marco de referencia para procesos de homologación de títulos de nivel superior. Sector Forestal.